• Korg PA farsi Books

  $60.00
  روش گلچین کردن pa900 pa3x pa600 pa300
  روش گلچین کردن ریتمها در فلش کارت پی‌ ا- ۸۰ آموزش با ویدئو
  مجموعه کامل شعر ترانه‌‌های ایرانی‌ که ۴۰۰ شعر معروف می‌باشد
  کتابهای مجموعه ترفندها و آموزش کرگ پی‌ ا -۸۰ و ۵۰ 
  کتاب فارسی پی‌ ا- ۵۰۰ و کلیه ترفندها و آموزش صحیح 
  همه چیز در ارتباط با کرگ پی‌ ا -۸۰۰ ریتمسازی ترفندها فارسی
  pa800 کتاب کامل یوزر مانوئل به فارسی
  pa80 pdf file روش و آموزش گچین کردن
  آموزش قدم به قدم آهنگسازی با نرم افزار استودیو